Ratno Dolne

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne / droga nr 387

 

Oddano do użytku drogę wojewódzką nr 387 w Ratnie Dolnym w rejonie wiaduktu kolejowego.

Przystanek osobowy PKP Ratno Dolne

 

Przystanek osobowy  PKP Ratno Dolne dawny znajduje się wiadukcie z prawej strony w kierunku Ratna. Obecnie budynek prywatny zaadoptowany na cele mieszkalne. Za czasów świetności przez stacje przewijały się setki pielgrzymów podążających w bazyliki w Wambierzycach .

Wiadukt kolejowy Ratno Dolne

 

Linia kolejowa nr 327 odc. Ścinawka Średnia - Radków

Heuscheuergebirgsbahn. Odcinek dawnej   kolejki  Stołowogórskiej w kierunku  do  Dzierżoniowa.  Wybudowana w latach  1902-03.  Zlikwidowana w roku 1999.  Torowiska ze złomowano pozostały tylko  śliczne wiadukty kolejowe i dawne budynki stacyjne.