1 2 3 4 5 6  »

Krokusy z Doliny Chochołowskiej

 

Popularne krokusy, czyli szafran spiski nierozłącznie kojarzą się z wiosną. W momencie największego rozkwitu, pokrywają polany górskie, niczym fioletowy dywan. Widok zdecydowanie wart wycieczki.

Linie kolejowe na terenie Ziemi Kłodzkiej

Kolejowe  odcinki   w Kotlinie Kłodzkiej    już te  nie istniejące jak  czynne  do dnia  dzisiejszego.   I obiekty  związane z żelaznym szlakiem. 

Skocznia narciarska na Jamrozowej Polanie

Pod koniec lat 30. na Jamrozowej Polanie powstała skocznia Hainwiesenschanze o wielkości ok. K 30. Skakano na niej także po II wojnie światowej.
W latach 80. w pobliżu zbudowano nowy, ok. 50-metrowy obiekt, który jednak posiadał wadę konstrukcyjną, dlatego w pierwszych skokach zawodnicy mieli problem z przeskoczeniem buli - konieczne było prowizoryczne przedłużenie rozbiegu. W latach 90. skocznia przestała funkcjonować. Na początku XXI w. prowadzono prace remontowe na obiekcie, jednak ostatecznie nie wskrzeszono skoków na Jamrozowej Polanie.

Kabareton 2018

ICE RACE 2

Kolejna edycja zawodów modeli samochodów zdalne sterowanych na lodzie

Turniej rodzinny w koszykówce

Schron Březinka

Samodzielny tradytor międzypola N-S 82 „Březinka” został wybetonowany między 4 a 9 października 1937. Koszt budowy i wyposażenia schronu był szacowany na około 5 milionów koron czechosłowackich, co by teraz stanowiło równowartość 1,5 miliona euro. Obiekt zawiera 1 365 m3 żelbetonu wysokiej jakości. Ściany tylne są grubości 1 m, grubość stropu wynosi 2 m, natomiast ścian czołowych 2,25 m.

Wapiennik kamieniołom Świecko

Świecko i okoliczne tereny znajdujące się w obrębie siedziby rodowej pałacu w Bożkowie należały kiedyś do hr. von Magnis Okoliczne ziemie były żyzne, a wzniesienia bogate w minerały, m.in. malachity. Wydobywano tutaj i wypalano wapień, o czym świadczy zachowany w pobliżu wsi wapiennik. Wapień czerpano ze skały, drążonej w pobliskim kamieniołomie Urobek transportowano wagonikami w dół do kruszarki następnie do wapiennika a było ich 3 Do naszych czasów zachował się tylko jeden wapiennik z datowaniem 1902 rok I fundament rozdrabniarki z datowaniem 21.3.1934 rok Okolica jest dość malownicza zwalcza kamieniołom

Tak to sie drzewa wycina na 18 km L-309

Skateplaza w Szczytnej

1 2 3 4 5 6  »