Kamieniołom marmuru "Romanowo"

Obok Romanowa czynny jest największy na ziemi kłodzkiej kamieniołom marmuru. Wydobywa się tutaj też dolomit – węglan wapnia i magnezu używany do wyrobu materiałów ogniotrwałych, w przemyśle chemicznym i w metalurgii jako topnik. Romanowskie złoże dolomitowe nie zawiera domieszek metali ciężkich. Jest nie tylko najczystsze, ale i największe w Polsce. Tutejszy dolomit tabletkowany jest na Górnym Śląsku, po czym sprzedawany w aptekach jako lek. Stare wapienniki, na które można natknąć się w okolicach Romanowa, to znak, że występują tutaj również wapienie

Kamieniołomy , Żelazno

Zobacz podobne:
» Kościół św. Marcina w Żelaźnie
» Wapniarka albo Bielica - wzniesienie 532 m n.p.m.
» Wapienniki w Żelaznie
» Wieża mieszkalna Żelazno
» Dwór von Münchhausenów Żelazno

30.07.2010