Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich

Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich - średniowieczna krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, która jest jedną z ciekawostek turystycznych Dolnego Śląska. Wysokość tej wieży wynosi 34 m, a jej obecne odchylenie od pionu 2,14 m.

Początki krzywej wieży nie są dziś znane z powodu braku źródeł pisanych. Kilku niemieckich badaczy twierdziło, że wieża jest pozostałością przedlokacyjnego zamku (tzw. "Bergfried"). Zamek ten miał zostać wzniesiony przez książąt świdnickich.

Niezwykle duża, przekraczająca 4 metry, grubość murów tej części wieży także zdaje się wskazywać na jej pierwotnie obronny charakter. Potwierdzają to także badania archeologiczne przeprowadzone w 1999 i 2000, w wyniku których przy ul. Długiej, na wysokości Krzywej Wieży, odsłonięto fragmenty muru kamienno-ceglanego.

 

 

 

Ząbkowice Śląskie

Zobacz podobne:
» Figura Maryi z Dzieciątkiem Ząbkowice Śląskie
» Krzyż pokutny w Ząbkowicach
» Kościół św. Jadwigi
» Zamek w Ząbkowicach Śląskich
» Izba Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego

9.10.2011