Westerplatte

Westerplatte – uformowany w latach 1845-47 półwysep (wcześniej wyspa) w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej.

W latach 1926-1939 eksklawa Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz terytorium Wolnego Miasta Gdańska, symbol wybuchu II wojny światowej. W okresie tym na terenie Westerplatte funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji niemieckiej

Gdańsk , Republika Czeska

Zobacz podobne:
» Ciuciu Cukier Artist Gdańsk
» Gdańsk
» O Janiczku i Marzence
» Olešnice v Orlických horách
» Betlejem mistrza Brauna Kuks

8.05.2013