Praski Trakt - trakt pocztowy w Górach Stolowych

Praski Trakt – nazwa drogi gruntowej w Górach Stołowych, która dawniej stanowiła część traktu pocztowego.

Praski Trakt, stanowiący odnogę szlaku bursztynowego, przebiegał u południowego podnóża Gór Stołowych i przechodził przez Polskie Wrota. Jego przedłużenie stanowiła prowadząca z Karłowa do Czech przez Ostrą Górę, Machowską Droga.Do dnia dzisiejszego  zachowały się kamienie milowe wskazujące odległości pomiędzy miejscami odpoczynku.

Po roku 1561 na polecenie cesarza przebudowano powstałe znacznie wcześniej prowadzące przez lasy Gór Stołowych drogi: Praski Trakt i przebiegający równolegle do niego Kręgielny Trakt. 

Z pozostałości które przetrwały do dnia dzisiejszego z traktu pocztowego jest  kamienny mostek zwany-  Hutniczym mostem

Batorów , Góry Stołowe , Karłów , Szczytniańskie kierunkowskazy

Zobacz podobne:
» Skały Puchacza (730 m n.p.m.) "Mogador"
» Wodospady Pośny - wodospad w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych
» Szczeliniec Wielki
» Białe Skały -z Białym Kamieniem albo Białymi Ścianami – grupa skał (ok. 800 m n.p.m.)
» Szczeliniec Mały 895 m n.p.m.

6.10.2010